پایان رزمایش ملی تخصصی جهادگران عمران و معماری فارس | آیین

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از بسیج مهندسین فارس، محسن قنادزاده همچنین با بیان اینکه ما با ساخت وساز باید آرامش و زیبایی و آسایش را به مردم هدیه کنیم، تصریح کرد: شغل مهندسی، شغل مقدسی است؛ مشاهده کردیم که زلزله اخیر در ترکیه چه خسارت مالی و جانی عظیمی به بار آورد، پس باید این قداست را ارج نهیم.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مهندسین امروز با علم خود، وابستگی به خارج از کشور را قطع کردند و ما به ویژه در حوزه عمرانی، خودکفا هستیم.

– ایسنا/فارس آیین اختتامیه ملی رزمایش گروه های جهادی عمران و معماری فارس در شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع) برگزار شد.

او با اشاره به وظیفه سنگینی که بر دوش مهندسین کشور است، اضافه کرد: ما یکی از کشورهای برجسته دنیا در تربیت مهندسین هستیم، اما از این ظرفیت استفاده مناسب نمی کنیم و بازار ک


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66925903/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور در این آیین ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وروز پاسدار و مهندس، با بیان اینکه از دانشمندان گذشته، میراث خوبی در اختیار ما قرار دارد و ما باید این میراث را حفظ کنیم، اظهار کرد: ما در ساخت وسازهای خود باید معماری ایرانی و اسلامی را مورد توجه قرار دهیم.

آیین اختتامیه ملی رزمایش گروه های جهادی عمران و معماری فارس در شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع) برگزار شد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان