پایتخت می بینم انگار ناهار نخورده ام/ منزل مان شبیه عمارت بود

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64815615/%C2%AB%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%C2%BB-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%2F-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان