پذیرش مسافر از امروز در ایستگاه متروی بهار شیراز / تجهیز کارگاه ساخت زیرگذر میدان سپاه

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021208091753920512/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%C2%BB%2F-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان