پرداخت 75 هزار میلیارد تومان از تعهد قرارداد نهضت ملی مسکن از سوی بانک مسکن/ حمایت از دانش بنیان ها و تمرکز بر معماری ایرانی اسلامی

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021140504299649024/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان