پروژه معماری ایرانی نامزد بهترین ساختمان های جهان |  به

آنچه بر اعتبار دیزین می افزاید و آن را به محل رقابت معماران تراز اول جهان تبدیل کرده، داوری این جایزه از سوی معماران برجسته ای است که بعضی از آن ها جایزه پریتزکر یا همان نوبل معماری را از آن خود کرده اند.

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، جایزه «دیزین» از معتبرترین جوایز معماری و طراحی در جهان است که در شهر لندن برگزار می شود و بهترین طراحان و پروژه های معماری سال را معرفی می کند.

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، جایزه دیزین از معتبرترین جوایز معماری و طراحی در جهان است که در شهر لندن برگزار می شود و بهترین طراحان و پروژه های معماری سال را معرفی می کند.

11پروژه منتخب معماری امسال از 10 کشور انتخاب شده اند که پروژه کارخانه آرگو اثر دفتر معماری احمدرضا شریکر از ایران نیز در میان نامزد های نهایی حضور دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65724316/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

– فهرست نهایی نامزد های جوایز دیزین 2022 در بخش بهترین های ساختمان های جهان اعلام شد که پروژه کارخانه آرگو اثر دفتر معماری احمدرضا شریکر در آن حضور دارد.

معیارهایی، چون نوآوری، سودمند بودن برای مردم و همچنین توجه به محیط زیست، شرایط اقلیمی و استفاده از عناصر بومی، مواردی است که جایزه دیزین در داوری پروژه ها به آن توجه داشته است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان