پل اتصال مناطق 17 و 18 تهران تا 2 هفته آینده به بهره برداری می رسد

وی با اشاره به یکی دیگر از پروژه های مهم در منطقه 17 گفت: این پروژه به پل اتصال بین دو منطقه 17 و 18 بر می گردد که با بهره برداری از آن گره های ترافیکی بین دو منطقه برطرف خواهد شد و ساکنان در دو منطقه 17 و 18 دسترسی راحت تری را در این دو منطقه خواهند داشت که این پروژه نیز توسط سازمان عمرانی شهرداری تهران در حال پ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020809272605478912/%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87

شهردار منطقه 17 در ارتباط با احداث پروژه های عمرانی، فرهنگی ، ورزشی ترافیکی و .

– شهردار منطقه 17 با اشاره به اینکه مسئولیت این پروژه به سازمان نوسازی شهر تهران سپرده شده است، تصریح کرد: این پروژه پیشرفت خوبی را تاکنون داشته که بنابر اعلام سازمان نوسازی پیشرفت این پروژه 30 درصد است و حجم قابل توجهی از این پروژه توسط قرارگاه خاتم در حال انجام است.

سیفی با تاکید بر رعایت معماری ایرانی ـ اسلامی در اجرای پروژه ها گفت: بنا بر تاکید شهردار تهران در این دوره توجه ویژه ای به موضوع معماری ایرانی ـ اسلامی شده است و این مسئله در منطقه 17 نیز به صورت ویژه پیگیری می شود و تلاش ما این است که پروژه ها بر اساس هویت فرهنگی و مذهبی منطقه 17 و شهر تهران احداث شود.

در گذشته پروژه های عمرانی زیادی در پایتخت انجام شده بود اما وجهی به معماری ایرانی ـ اسلامی نشده بود.

در این منطقه گفت: طی دو هفته آینده پل اتصال بین دو منطقه 17 و 18 به بهره برداری خواهد رسید.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان