پیشنهاد جالب مجله تایم برای به کار گیری معماری ایرانی در آمریکا+ عکس

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500330617143296/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان