پیک بامدادی 1401/10/20صبح به خیر مجدد عرض می کنم حضور شما شنوندگان محترم. از این لحظه شنونده پیک بامدادی هستید. با چند موضوع در خدمت شما هستیم. لغو ممنوعیت بازگشت دانشجویان ایرانی علوم پزشکی خارج از کشور به دانشگاه های داخل و بهره مندی از معماری ایرانی در شهرهای جدید کشور. –
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: دانش


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66360830/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1401%2F10%2F20

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان