چشم جهان خیره به چمشک/ سرای سه حیاته ایران ثبت جهانی شد

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700640421355520/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%85%D8%B4%DA%A9%2F-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان