کاروانسراهای کرمانشاه تابلوی هنر و معماری اصیل ایرانی |

پررونق ترین دوره احداث و مرمت کاروانسراها را می توان دوره صفویه دانست.

در این دوران بود که شاه عباس یکم با توجه به تدبر خود در تصمیم به بازسازی و احیای جاده ابریشم یکی از الزامات این کار را احیای کاروانسراها دانست و پژوهشگران همین موضوع را یکی از دلایل اشتهار بیشتر کاروانسراها به کاروانسرای شاه عباسی می دانند.

در کنار بیش از چهار هزار اثر تاریخی بی نظیر کرمانشاه، کاروانسراها به عنوان بخشی از تابلوی هنر و معماری اصیل ایرانی، جاذبه ای دیدنی برای گردشگران و مسافران نوروزی است.

عصر صفوی را دوران طلایی احداث کاروانسراهای بزرگ می دانند، عصری که در آن راه ها و کاروانسراهای متعدد در گستره ایران زمین ساخت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020126416212228096/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

کاروانسراها در گذشته محل آسایش و حفاظت کاروانیان بود و موقعیت اقلیمی و طبیعی نیز در پیدایش این بناها سهم به سزایی داشت و با گذشت زمان این آثار کهن معماری ایرانی محل بازدید مسافران و گردشگران قرار گرفته است.

– خبرگزاری مهر ، گروه استان ها – رؤیا متکیایی: کاروانسراهای قدیمی یادگارهایی با ارزش از معماری اصیل ایرانی است که از روزگار کهن به دلایل گوناگون ارتباطی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و مذهبی اهمیت داشته و امروزه از مقاصد گردشگری به شمار می رود و یکی از زیباترین و جذاب ترین آثار تاریخی به جای مانده از گذشته در ایران هستند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان