کاروانسراهای کرمانشاه تابلوی هنر و معماری اصیل ایرانی |

در کنار بیش از چهار هزار اثر تاریخی بی نظیر کرمانشاه، کاروانسراها به عنوان بخشی از تابلوی هنر و معماری اصیل ایرانی، جاذبه ای دیدنی برای گردشگران و مسافران نوروزی است.

عصر صفوی را دوران طلایی احداث کاروانسراهای بزرگ می دانند، عصری که در آن راه ها و کاروانسراهای متعدد در گستره ایران زمین ساخت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020126416212228096/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

– خبرگزاری مهر ، گروه استان ها – رؤیا متکیایی: کاروانسراهای قدیمی یادگارهایی با ارزش از معماری اصیل ایرانی است که از روزگار کهن به دلایل گوناگون ارتباطی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و مذهبی اهمیت داشته و امروزه از مقاصد گردشگری به شمار می رود و یکی از زیباترین و جذاب ترین آثار تاریخی به جای مانده از گذشته در ایران هستند.

پررونق ترین دوره احداث و مرمت کاروانسراها را می توان دوره صفویه دانست.

کاروانسراها در گذشته محل آسایش و حفاظت کاروانیان بود و موقعیت اقلیمی و طبیعی نیز در پیدایش این بناها سهم به سزایی داشت و با گذشت زمان این آثار کهن معماری ایرانی محل بازدید مسافران و گردشگران قرار گرفته است.

در این دوران بود که شاه عباس یکم با توجه به تدبر خود در تصمیم به بازسازی و احیای جاده ابریشم یکی از الزامات این کار را احیای کاروانسراها دانست و پژوهشگران همین موضوع را یکی از دلایل اشتهار بیشتر کاروانسراها به کاروانسرای شاه عباسی می دانند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان