گذری در ایستگاه های استقبال از زائر/ چه افتخاری بالاتر از میزبانی زائران امام رضا(ع)

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020107390610759680/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%2F-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان