گزارش جالب نشریه تایمز از بادگیرهای ایرانی در نایین/ آمریکا به جای تهویه مطبوع، از معماری بادگیرها استفاده کند!

منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020509387879170048/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%2F-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان