گفت وگو با چهره ماندگار معماری ایران به بهانه روز معماری/ حیاط های خالی از حیاتمعماری ایرانی که قدمتی هزاران ساله دارد و در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از عالی ترین بخش های هنر ایران شناخته شده و از جایگاه جهانی برخوردار بوده، – امروزه از حقیقتِ خود فاصله گرفته و فقط یک نام از آن باقی مانده است. دیگر در ساخت وسازهای چندین دهه اخیر اثری از معماری …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030225737337798656/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان