گچبر معروف ایرانی

منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020925508331935744/%DA%AF%DA%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان