یادگار معماران برجسته ایرانی در بهارستان | بنایی که قرار است هزار ساله شود

منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021150432917399552/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان