۴۲۴ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد برتر علوم انسانی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

۴۲۴ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد برتر علوم انسانی


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5956239/%DB%B4%DB%B2%DB%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

رییس ISC خاطرنشان کرد: تعداد ۴۲۴ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری دسته بندی شدند.

وی اظهار داشت: از دیدگاه مقام معظم رهبری، علوم انسانی به اندازه علوم صنعتی و پزشکی مهم است و پیشرفت و نظریه پردازی در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایشان بسیاری از حوادث و اتفاقات دنیا را ناشی از نظریه پردازی های دانشمندان این رشته ها می دانند و می فرمایند: «بسیاری از حوادث دنیا حتّی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات صاحبنظران در علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روان شناسی، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخص ها را مشخص می کنند.»

جدول ۱. تعداد و سهم پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری به تفکیک حوزه های موضوعی

فاضل زاده گفت: پژوهشگران در هر حوزه بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران پر استناد بر اساس حدود آستانه استنادی به عنوان پژوهشگران پراستناد گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری در نظر گرفته می شوند. معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است.

وی ادامه داد: این تحلیل با شناسایی فهرستی از پراستنادترین نویسندگان در هر حوزه با استفاده از روش های نرم افزاری آغاز می شود. در مرحله بعد، ابهام زدایی و یکدست‌سازی این فهرست که منجر به شناسایی افراد متعدد با نام یکسان یا افراد یکسان با نام‌های متنوع می‌شود انجام می پذیرد.

۴۲۴ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد برتر علوم انسانی

وی ادامه داد: مابقی پژوهشگران مربوط به ۱۳ حوزه موضوعی جامعه شناسی و علوم سیاسی، روان شناسی، علوم اقتصادی، زبان و زبانشناسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم تاریخی، زبان و ادبیات، حقوق، فلسفه، علوم جغرافیایی، علم اطلاعات و دانش شناسی ، هنر و معماری و سایر هستند. جدول ۱ و نمودار ۲ این آمار را برای کلیه رشته ها نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده گفت: توجه به مساله ضرورت تحول در علوم، به‌ویژه علوم انسانی از مهم‌ترین و ارزشمندترین دستاوردهایی است که انقلاب اسلامی ایران برای جهان اسلام به ارمغان آورد.

۴۲۴ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد برتر علوم انسانی

سهم دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری

رییس ISC ادامه داد: با توجه به اهمیت تحقیقات در حوزه علوم انسانی، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در راستای رسالت خود که رصد و پایش علم و فناوری کشور و جهان اسلام است، به طور سالانه با اتکاء به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود، اقدام به شناسایی پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می کند که در این گزارش، پژوهشگران پر استناد در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۱) معرفی شده اند.

۴۲۴ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد برتر علوم انسانی

جدول ۲. سهم دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری

رییس موسسه ISC گفت: جدول زیر، سهم دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از تعداد پژوهشگران پراستناد علوم انسانی و اجتماعی، هنر و معماری را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اصفهان به ترتیب دارای بیشترین تعداد پژوهشگر هستند.

۴۲۴ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد برتر علوم انسانی

نمودار ۱. فراوانی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری به تفکیک سال

در گزارش پیشین در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۰) موسسه (ISC)، تعداد ۳۳۳ پژوهشگر به عنوان پژوهشگر پر استناد این حوزه معرفی شده بودند که در سال جاری شاهد رشد ۲۷ درصدی پژوهشگران هستیم.

فاضل زاده اظهار داشت: قابل ذکر است برخی از پژوهشگران در چندین حوزه موضوعی امتیاز لازم را کسب می کنند که در رشته ای که استناد بیشتری کسب کرده اند، معرفی شده اند. به لحاظ سهم پژوهشگران هر حوزه از مجموعه پژوهشگران پراستناد، پژوهشگران حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (حدود ۱۵ درصد) در رتبه اول قرار دارند و حوزه های موضوعی روانشناسی با ۱۰.۱۴ درصد و علوم اجتماعی با ۸.۹۶ درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

نمودار ۲. فراوانی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری به تفکیک حوزه های موضوعی

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان