40 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل خانه گردشگری آذربایجان غربی نیاز استمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: 40 میلیارد ریال اعتبار برای اتمام خانه گردشگری استان نیاز است که با تامین این اعتبار، – طرح تا پایان تابستان به بهره برداری می رسد. مرتضی صفری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون 10 میلیارد …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030207363884699648/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان