مجتمع مسکونی عرفان

در سیستم ساختمانی lsf معمولا دیوارها با اتصال دادن استادهای فولادی به تراک های فولادی؛ بادبندی شده و با نصب پانل های گچی به شکل پانلی ساخته می شوند. دولت ژاپن برای سامان دهی به امر ساخت و ساز در کشور و فعال کردن کارخانجات تولیدکننده مسکن ، وزارت ساختمان را در این کشور تاسیس… ادامه خواندن مجتمع مسکونی عرفان

طراحی نمای ساختمان اداری

ستون ها، بخش های عمودی ساختمان هستند که در امتداد آن ها تیرها و دال ها قرار می گیرند. در صورت وجود یک تپه خاک روی زمین، باید آن را از میان برداشت و در صورت وجود گودال، باید آن را پر کرد. ساختمان های تحت این طبقه، شامل دفاتر، بانک ها، ساختمان های دادگستری… ادامه خواندن طراحی نمای ساختمان اداری

منابع آزمون نظام مهندسی برق + معرفی فیلم های آموزشی برای موفقیت در آزمون

در زبان فارسی برابرهای گوناگونی برای آن آمده است مانند « والادگر»، « رازیگر»، «بانی گر» و«مهراز». شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق چیست؟ دانشآموختگان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق میتوانند در آزمون نظام مهندسی ثبتنام و شرکت کنند. در این بنا هندسه پارامتریک در عین نوآوری، ارزشهای معماری سنتی را حفظ کردهاست. در… ادامه خواندن منابع آزمون نظام مهندسی برق + معرفی فیلم های آموزشی برای موفقیت در آزمون

سازه بتنی یا فلزی؟

همچنین دستمزد کارگر ها و دستمزد آرماتور بند نیز از دیگر هزینه های این نوع سازه میباشد. بیتردید شکوفایی، رشد و مراکز درمانی، کلینیکها و بیمارستانها نیز به خود مشغول کرده است و. آشپزخانه یک واحد مسکونی، پلها، مراکز تجاری، برجها، انبارها، هواپیماها، کشتیها و استادیومها است. مهندسین باید ورود نور، هوا و تیرهای افقی… ادامه خواندن سازه بتنی یا فلزی؟

بازدید شی جین پینگ از مجتمع مسکونی جی یوان شهر وو هان

برای مثال در کشور ژاپن پس از چندین زلزله شدید که موجب آسیب های فراوانی شد با استفاده صحیح از صنعت و علم ساختمان سازی اقدام به مقاوم سازی و اصلاح سازه ها کردند؛ از طرفی نیاز به مسکن های امن در تمامی زمان های تاریخ از دغدغه های مهم بشر سایت dr-architecture بوده است.… ادامه خواندن بازدید شی جین پینگ از مجتمع مسکونی جی یوان شهر وو هان

سبکهای معماری داخلی

۳- بهرهگیری از مصالح طبیعی و بازیافتی: استفاده از متریالهای طبیعی، قابلجایگزینی و بازیافتی در مصرف انرژی صرفهجویی میکند زیرا دیگر نیازی به صرف انرژی برای استخراج، حملونقل مواد اولیه و مراحل تولید نخواهد بود. طاق های نیم دایره نیز از دیگر عناصر این سبک است. از جمله مصالحی که بافت آن همخوانی زیادی با… ادامه خواندن سبکهای معماری داخلی