Introducing Persian Architecture. Oxford University Press

همچنین در این بین به کاربرد گسترده طاق ها نیز می توان اشاره کرد که که به عنوان مثال مسجد جامع اصفهان نمونه ای از این مورد است . از امتیازات معماری ایرانی این است که هرگز از مکان هندسی همگن برای پوشش استفاده نشده و از اصطلاحات و نام قوس ها و طاق ها و گنبدها در زبان فارسی پیداست که بیشتر به شکل بیضی توجه داشته اند. از امتیازات معماری ایرانی این است که هرگز از مکان هندسی همگن برای پوشش استفاده نشده و از اصطلاحات و نام چفدها (قوس) و طاقها و گنبدها در زبان فارسی پیداست که بیشتر به شکل بیضی و تخم مرغ و بات (بیز) توجه داشتهاند. ساختمان های تحت این طبقه، شامل تأسیساتی هستند که بطور کامل یا جزئی از آن، برای تجارت و یا تولید عمده فروشی استفاده می شود. کاربرد وسیع هندسه و فرم هایی نظیر دایره، مربع و سطوحی که مبنای طرح های قرینه هستند و شامل حیاط و راهرو های مستطیلی است از عناصر متداول معماری ایرانی قدیمی است. استفاده از عناصر فرنگی نظیر سرستون ها، نقوش هندسی غربی، مجسمه های تزیینی و یا نقوش و عناصر معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام. معماری مسجد کاروانسرای دیر گچین، این مسجد در دوران قبل از اسلام چهار طاقی بودهاست.

هخامنشیان سده ششم تا سده چهارم پیش از میلاد، که ظهور آن در شهرهای دیدنی که برای مدیریت و سکونت استفاده شد (همانند تخت جمشید، شوش، اکباتان)، (معبدهایی که برای عبادت و همایشهای اجتماعی ساخته شدهاند (همانند معابد زرتشتی)، و آرامگاههایی که برای احترام به پادشاهان استفاده شدهاست (همانند آرامگاه کوروش کبیر). تیرگُم: نوعی سقف تخت تیردار که تیرهای آن را با روشی از نگاه پنهان میکنند. در واقع ایوان ها فضاهای گنبدداری هستند، که با سه دیوار محصور و از یک طرف آزاد است. بیز: تاق یا گنبدی مازهای که خیز چَفد آن کمتر از بَستو ولی همچنان زیاد است. اگر ارسی و روزن با چوب یا گچ و شیشههای خرد و رنگین گرهسازی میشود برای این است که در پیش آفتاب تند و گاهی سوزان، پناهی باشد تا چشم را نیازارد و اگر گنبدی از تیزه (معماری ایرانی) تا پاکار با کاشی پوشیده میشود تنها برای زیبایی نیست. ایمحوتب، ساختمانهای با سنگهای تراشیده شده را مرسوم کرد.

برخی از عناصر این سبک قدیمی عبارت است از (بادگیر- قنات – گنبد – حیاط – پنج دری – هشتی – اندرونی – بیرونی – حوض و . پیمون نه تنها در نقشه و اندازهٔ پایهها و ستونها در عرض و طول اتاقها و راهروها اثر دارد، بلکه حالت در و پنجره و نسبت بین آنها را نیز معین میکند و پس از همه در پوشش درگاهها، ایوانها، طاقها و گنبد خانهها تأثیر دارد. اما همین موقعیت که این عناصر ساختمانی دیگر خاصیت وجودی یا کاربرد خود را از دست داده بودند، موجب آن شد که ایموحتب و معماران پیرو او ستونها را به نوعی تازه تبدیل نمایند و آنها را در را هدف نوین به کار برند، پذیرش این حقبقت که قالبها یا به صورتهای معماری میتواند حالت و اندیشهای را به بیان آورد، در وهله اول دشوار مینماید و عموماً چنین میپنداریم که اگر این قالبها از نظر ساختمانی خاصیتی معین در ظبقهای قطعی نداشته باشند. اِسپر: تکیهگاهی ست که در تاقهای به روش آجرچینی ضربی برای لنگر رج اول به کار میرود. مصریها از پیش از سلسلهها روش طاق زنی را میدانستند و در حدود۳۰۰۰سال ق. م به ندرت از طاق زنی استفاده کردهاند.

می باشد. یکی از ویژگی هایی که بیشتر شایستهٔ بررسی است گوهر معماری ایرانی و منطق ریاضی و عرفانی آن است. همچنین، این نکته را نیز در نظر داشته باشید که طرح شما نباید عوارض قانونی داشته باشد. وانگهی باید واژه زیبا را به معنای زیبنده بودن و تناسب داشتن که ریشه در معنای هستیانه هنر دارد گرفت و نه قشنگی و جمال کور و برخاسته از احساسات شرطی شده. در پیمون به دلایل آزمون و خطایی طولانی یا دلایل شهودی در طول تاریخ معماران به این نتیجه رسیده بودند که بیضی ساختار پایدار تری را در رسم چفد برای تاق و گنبد ایجاد میکند. جِناغی: تاقی که چفد آن تیزه دار باشد. پانیذ: نوعی تاق با چفد بسیار کم خیز و خفته که در دهانههایی که جرز دیوارهای پاکار ستبری بیشتری داشته مانند اشکوبهای کم پهنا و همچنین تاقهایی که بار به نسبت کمتری را متحمل میشدند ساخته میشدهاست.

این ساختمان ها، برای اهداف مسکونی معمولی مورد استفاده قرار می گیرند و امکانات رایج برای خواب، زندگی و آشپزی را فراهم می کنند. هدف ما این است که درک بهتری از ساخت و ساز را به روشی ساده برای شما فراهم کنیم. مهم نیست که کدام یک از این روش ها را انتخاب می کنید؛ خانه های بتونی ضمن تعمیر و نگهداری آسان، دوام و استحکام طولانی مدت ایجاد می کنند. چَپیله: نوعی روش آجرچینی در اجرای تاق است. خیمه پوش: نوعی پوشش تاق است که چارسویه است. البته شیوه و سبک های دیگری نیز در معماری ایران وارد شده است که می توان به وارد زیر اشاره کرد. ساختمان های مورد استفاده برای تولید، پردازش، جابجایی یا ذخیره موادی مورد استفاده قرار می گیرند که بسیار قلیایی، سمی یا مضر هستند؛ از جمله اسیدها یا مواد شیمیایی دیگری که تولید دودهای منفجره یا سمی می کنند و مخلوط های انفجاری یا موادی که قادر به تجزیه مواد در ذرات ریز هستند و باعث اشتعال خودبخودی می شوند.

↑ هنر ایران، آندره گدار/ت بهروز حبیبی، ۱۳۷۷، چاپ سوم، چاپ و انتشارات دانشگاه بهشتی، صفحه ۱۳۴. بسیاری از سبکهای معماری از جنبش هنر و صنایع دستی بیرون آمد، از جمله خانههای معروف به سبک صنایع دستی و خانههای بنگالو، سازههای ساده و ساخته شده در ابتدا که برای خانوادههای طبقه کارگر طراحی شده بود. ساخت فوندانسیون، مهمترین مرحله ساخت و ساز محسوب می شود؛ چرا که تمام بار و وزن ساختمان بر روی استحکام زیربنای آن قرار دارد. دیوار محوطه و ورودی – دیوارهای مرکب باید درست قبل از شروع فعالیت های مهم ساختمانی ساخته شوند؛ چرا که نقش مهمی در حفاظت از زمین ساخت و مصالح ساختمانی در برابر محیط بیرون و سارقان ایفا می کنند. سر درهای این معابد به حدی بزرگ و عظیم بود که تمام ساختمان معبد تحت تأثیر این وضعیت قرار میگرفت. یکی از نمونههای بارز این نوع بناها معبد خنوس در کرنک و نمونههای دیگر است. از بناهای باشکوه مصری باید به معابد سر در هم اشاره نمود، این بناها دارای سردرهای عظیم وجسیمی بودند که بر روی آن نقوش کنده کاری شده و برجسته تعبیه شدهاست.

دیوارها، بلوک هایی از آجر یا سنگ هستند که فضای ساختمان را به دال های مختلف از تیرها و اتاق های مختلف تقسیم سایت dr-architecture می کنند. لایههایی سبک و تیغهای که روی هم مینشینند. بهطور کلی معماری مصر در آغاز با ساختما نهایی از خشت و چوب و نی و پارهای مصالح سبک دیگر برپا گردید. بسیاری از معماران ایرانی توانستند وسیع ترین دهانه ها را با کم و زیاد کردن پیمون ها به وجود بیاورند و آرایشهای گوناگون و سرگرم کننده ای خلق کنند؛ به گونهای که ساختمان دو طبقه به اندازه ای از هم دور شده که گویی طبقه ی زیرین بعدها بر آن افزوده شده است. حالا، وقت آن است که عمیق تر به بررسی انواع معرفی شده ی ساختمان بپردازیم. طبق بررسی ها و کاوش های باستان شناسی که تا کنون انجام شده، می توان به این موضوع رسید که پیشینهٔ معماری ایران به حدود شش هزار سال پیش از میلاد می رسد.

معماری دوران ویکتوریا با ارادت بی دریغ به تزئینات و طراحی داخلی پرزرق و برق آن مشخص میشود. چَفد: در معماری ایرانی به هر نوع خمیدگی و قوس در سازه گفته میشود. پَنام: عایق در سازه مانند جِرز یا کُناله و هر ساخت دیگری که سازه را هرچه بهتر در برابر تغییر دما نگه دارد. «تابناک با تو» – این روزها نمای خارجی ساختمان در بحث معماری از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که افراد قبل از هر چیز در مواجهه با ساختمان با مدل و سبکهای طراحی نما برخورد میکنند. این تأثیر آن جا آشکار میگردد که معمار ایرانی میتواند با تضمین کافی با کاربرد پیمون کست افزود، طرح و محاسبه و اجرای آن را در آن واحد انجام دهد؛ بدون این که نا استواری به وجود بیاید. دیوارها وزنی که از تیرها و دال ها رویشان وارد می شود، به پی منتقل می کنند. خاک برداری و کندن پی – پس از پاکسازی محل ساخت، می توانید طرح ساختاری فوندانسیون ساختمان را با گودبرداری زمین و حفر گودال (جان پناه) پی بگیرید. معماران معاصر با استفاده از مواد نوآورانه و روشهای ساختمانی مانند منحنیهای تولید شده توسط کامپیوتر، فناوری برش لیزری و چاپ سه بعدی، اغلب از فرمهای گرد، خطوط منحنی، حجمهای غیر متعارف، عدم تقارن و پلانهای کف باز استفاده میکنند.

در معماری ایرانی توجه بسیاری به نور وروشنایی شده و تاحد زیادی از تاریکی دوری جستهاست و همچنین به استفاده از مصالح بومی در ساختمان سازی توجه شدهاست. به تدریج، مسئولان ایرانی از تقلید کورکورانه از غرب، دلسرد شدند و به پشتیبانی از سبکهای بومی ایرانی که برای رفع نیازهای نوین، اصلاح شده بودند، پرداختند. این شهر مرکز کیش نیرومند((رع)) خدای آفتاب بود که تصویرش به صورت یک سنگ هرمی شکل به نام ((بن بن)) ساخته شده بود. پاتوپا: روشی در آجرچینی تاق یا دیوار، نیز نام یک جور چَفد است. ایوارگاه: بخشی از تاق در زاویه °۶۷٫۵ درجه که نقطه اوج فشارهای درونسو است و در اثر آن فشارها چَفدهای ناپیمون به درون میچاکند. وجود دارد. این هرمها که در حدود۲۷۰۰ ق. اگر یک ساختمان یا بخشی از آن، در درجه اول برای نگهداری سوابق معاملات تجاری، حساب های بانکی، اهداف حسابداری و یا مدیریت انواع دیگر تراکنش های مالی استفاده شود، می توان آن را به عنوان یک ساختمان تجاری طبقه بندی کرد. این ساختمان ها برای دفاتر معاملات املاک، فروشگاه ها و یا نمایشگاه های فروش کالاهای تجاری عمده و یا خرده استفاده می شوند.

معماری آرت دکو بخشی از جنبش آرت دکو است، یک دوره طراحی مبتکرانه در ایالات متحده و اروپا در دهههای ۱۹۲۰ و ۳۰ که در قلمرو مد، هنر، لوازم خانگی و سبکهای ساختمان در سراسر دهههای بیست و چهارم و رکود بزرگ گسترده بود. ایوان ستون دار، یا تالار در مقبره های صخره ای مجاور پرسپولیس دیده شده که در معابد ساسانی دوباره تکرار و در دوره های اسلامی به رواق ورودی کاخ یا مسجد تبدیل شد و حتی در معماری قهوه خانه های کنار جاده ها نفوذ پیدا کرد. همچنین دو دورهٔ برجستهٔ نفوذ معماری غربی در ایران وجود دارد که نخستین آن در دوران قاجار بود. پاکسازی محل ساخت – قبل از شروع پروژه ساختمانی، لازم است که محل ساخت را از چمن، تخته سنگ و غیره پاکسازی کنید. اگر یک ساختمان یا بخشی از آن برای ذخیره کالاها، وسایل، اموال و غیره استفاده شود، آنگاه به عنوان ساختمان ذخیره سازی طبقه بندی می شود. نمونه ی این نوع ساختمان ها، خانه های سینما، خانه های تئاتر، سینماهای ماشین رو، سالن های اجتماعات، باشگاه های ورزشی، ساختمان های شهرداری، تالارهای کنفرانس، سالن های نمایشگاهی، موزه ها، سالن های بدنسازی، مجتمع های ورزشی، رستوران ها، مراکز شبانه روزی، کلوپ های رقص، باشگاه های ورزشی، اماکن عبادتی، ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه های تاکسی، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، اسکله ها و غیره می باشد.

تمام ساختمان هایی که تا به حال ساخته شده اند، مولفه های یک سانی مانند فوندانسیون (زیربنا)، دیوار، کف، اتاق و سقف دارند که اجزای اصلی ساختمان را شامل می شوند. ساختمان ها، ممکن است شامل سازه های سنگی باربر، بتن غلطکی (RCC ) و یا سازه های ساخته شده از فولاد باشند. معماری ایرانی دارای ویژگی هایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار می باشد؛ ویژگی هایی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای رفیع، ستونهای بلند، طراحی منحصر به فرد، بناهای اسرار آمیز و بالاخره تزئینات گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری ایران است . اهرام جیزه نقطه اوجی در تکامل شیوه معماری مصر بهشمار میرود، که با ساختن مصطبه آغاز گردید. پالانه: تاقی که به روش چند لایه اجرا شدهاست. بافتی که از این روش به دست میآید معمولاً نازکترین است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان